Prodejní galerie značky Saudek

Vítejte v galerii, která nabízí k prodeji originály fotografií a maleb našich autorů. V případě zájmu o jiná díla, než která máme momentálně k dispozici, se s důvěrou obraťte na mail saudekgallery@gmail.com, určitě Vám vyjdeme vstříc. Vystavena je pouze velmi malá část naší skutečné nabídky. Podmínky prodeje.

Welcome to gallery that offers the originals of photographs and paintings of our authors for sale. Please contact  mail saudekgallery@gmail.com  in the case of interest of other pieces of art of the same authors. We will answer all your questions concerning the authors and their work. We show only a small part of our fund. Terms of trade.

 Seien Sie willkommen in unsere Galerie, die nur originale Fotografien und Bilder präsentiert. Bei Anfrage über Preise oder Stücke die nicht ausgestellt werden, so wie sonstige Informationen steht mail saudekgallery@gmail.com zu Verfügung. Diese Bilde sind nur kleine Teil unsere Galerie. Geschäftsbedingungen.

             

_______________________________________________________________________________________________________

Přátelé/Friends/Freunden:  www.maxgallery.sk www.saudek.com